صندلی مسافرتی بدون پایه

تومان

نوع: صندلی مسافرتی بدون پایه
مدل: سه حالته – پنج حالته
وزن صندلی راحت نشین 3حالته :1/650کیلوگرم
وزن صندلی راحت نشین 5حالته :1/800کیلوگرم
جنس پارچه: سوییت و جاجیم
قیمت: بهترین و مناسب ترین قیمت ها